Sikkerhet mot flom og stormflo

Byggeregler

§ 7-2
Printet av uinnlogget bruker 11.05.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 7-2

Sikkerhet mot flom og stormflo

(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område.
 
(2) For byggverk i flomutsatt område skal det fastsettes sikkerhetsklasse for flom etter tabellen under. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen ikke overskrides. Dersom det er fare for liv, fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3. 
 
Tabell: Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område 


Sikkerhetsklasse for flomKonsekvensStørste nominelle årlige sannsynlighet
F1liten1/20
F2middels1/200
F3stor1/1000
  •  
(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for stormflo.
 
(4) Byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon.
 
(5) Sikkerhetsklasse F1 omfatter også følgende tiltak der tiltaket ikke fører til redusert personsikkerhet og ikke omfatter etablering av ny bruksenhet:
 
a) ett tilbygg eller ett påbygg inntil 50 m2 BRA i byggverkets levetid
 
b) bruksendring og ombygging inntil 50 m2 BRA.
 
Bestemmelsen omfatter ikke tiltak som fører til etablering av virksomhet som inngår i § 7-2 første ledd.