Areal

Byggeregler

§ 6-4
Printet av uinnlogget bruker 26.05.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 6-4

Areal

Mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b er bygninger som verken har samlet bruksareal eller bebygd areal over 50 m2 og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger.