Avstand

Byggeregler

§ 6-3
Printet av uinnlogget bruker 18.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 6-3

Avstand

Avstanden måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabobyggverkets fasadeliv eller nabogrense. Dersom byggverket har utstikkende bygningsdeler økes avstanden tilsvarende det bygningsdelen stikker mer enn 1,0 m ut fra fasadelivet.