Bebygd areal (BYA)

Byggeregler

§ 5-2
Printet av uinnlogget bruker 17.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 5-2

Bebygd areal (BYA)

Bebygd areal beregnes etter Norsk Standard NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter § 5-7. Bebygd areal på en tomt skrives m2-BYA og angis i hele tall.