Kuldebroer. Metoder for å bestemme kuldebroverdi

Byggforskserien

Vår 1999
471.016
Printet av uinnlogget bruker 15.10.2019 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

471.016

Kuldebroer. Metoder for å bestemme kuldebroverdi

Vår 1999

 

Fig. v

 

Bladet gir en anvisning for å beregne tilleggsvarmetap fra kuldebroer (kuldebroverdi).

Kuldebroer medfører også lavere overflatetemperaturer og risiko f.eks. for kondens. Dette bladet legger mindre vekt på disse problemene. Verdier for overflatetemperaturer finnes i f.eks. [722]. Materialverdier, overgangstall o.l. er vanlige verdier, for det meste hentet fra Norsk Standard.

Konsekvenser av kuldebroer og hvordan kuldebroer regnes med ved dokumentasjon av energibruk i bygninger er vist i Byggdetaljer 471.015.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 1999 ISSN 2387-6328