Krav om tilgjengelig boenhet

Byggeregler

§ 12-2
Printet av uinnlogget bruker 18.09.2019 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 12-2

Krav om tilgjengelig boenhet


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.330 Astma, allergi og inneklima 220.335 Dimensjonering for rullestol 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 321.077 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging 324.301 Utforming av trapper 324.501 Personheiser 330.009 Boliger. Definisjoner 330.112 Utforming av flerleilighetsbygninger 330.114 Små boliger 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 361.105 Stue i boliger 361.121 Soverom i boliger 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 361.501 Balkonger og terrasser. Utforming og brukbarhet 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 379.101 Vestibyler og fellesarealer

  Byggdetaljer

  526.301 Svalganger og altanganger i boligbygninger

  Tidligere utgaver

  321.070 Brannteknisk prosjektering av bygninger for kontor, industri og lager (1998-2007)