Krav til planløsning og universell utforming av byggverk

Byggeregler

§ 12-1
Printet av uinnlogget bruker 23.09.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 12-1

Krav til planløsning og universell utforming av byggverk


  Relevante anvisninger

  Planlegging

  220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.330 Astma, allergi og inneklima 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg 312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 323.101 Atkomst og inngangsparti 324.301 Utforming av trapper 324.501 Personheiser 341.706 Idrettsanlegg. Flerbrukshaller 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 344.110 Tilpasningsdyktige kontorbygninger 344.210 Strategier for valg av kontorløsning 344.212 Strategier for valg av kontorløsning. Eksempler 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 371.208 Møte- og konferanselokaler 371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold 371.801 Serveringssteder 379.101 Vestibyler og fellesarealer 379.201 Toaletter for ansatte og publikum 379.205 Garderober for ansatte og publikum 388.510 Møteplasser i det offentlige rom

  Byggdetaljer

  421.602 Dagslys. Egenskaper og betydning 421.610 Krav til lys og belysning

  Byggforvaltning

  626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet for bygninger i bruk 626.110 Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg

  Tidligere utgaver

  321.055 Brannteknisk prosjektering av skoler og barnehager (1997-2007)