Etasjeantall

Byggeregler

§ 6-1
Printet av uinnlogget bruker 29.05.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 6-1

Etasjeantall

Etasjeantallet i en bygning er summen av måleverdige plan som ligger over hverandre og som utgjør bygningens hoveddel og tilleggsdel. Følgende plan medregnes likevel ikke i etasjeantallet:
 
a) kjellere som bare inneholder tilleggsdel og som har himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen
 
b) mellometasjer som har et bruksareal mindre enn 1/5 av den underliggende hele etasjens bruksareal
 
c) loft som bare inneholder tilleggsdel og som har bruksareal mindre enn 1/3 av den underliggende etasjens bruksareal.