Dokumentasjon av produkter til byggverk

Byggeregler

§ 3-1
Printet av uinnlogget bruker 17.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 3-1

Dokumentasjon av produkter til byggverk

(1) Regler for dokumentasjon av produkter følger av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.
 
(2) Før produkter bygges inn i byggverk skal det dokumenteres at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket skal tilfredsstille kravene i forskriften.

  Relevante anvisninger

  Planlegging

  321.025 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av prosjektering, utførelse og kontroll – oversikt 321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi 321.027 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Gjennomføring og dokumentasjon av uavhengig kontroll

  Byggdetaljer

  401.010 Funksjonskrav, ytelsesnivåer og tekniske løsninger 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan? 470.114 Byggevarer - egnethet for materialgjenvinning 470.201 Miljøindikatorer for planlegging og produksjon av bygninger 570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper 571.105 Naturstein. Egenskaper, produkter og bruksområder 571.106 Naturstein. Dokumentasjon og kravspesifikasjon for ulike bruksområder 571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper 571.403 Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper 571.404 Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering 571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper 571.524 Trelast.Typer og egenskaper 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.114 Lim, fugemasser og fugeprofiler til keramiske fliser 573.121 Materialer til luft- og damptetting 573.205 Parkett. Typer og egenskaper 573.207 Laminatgolv. Typer og egenskaper 573.210 Halvharde golvbelegg. Typer og egenskaper 573.212 Fugefrie plastbelegg. Typer og egenskaper 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper 573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper 573.420 Lyddata for materialer og konstruksjoner 573.430 Materialdata for vanndamptransport

  Byggebransjens våtromsnorm

  BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater BVN 61.241 Oversikt over dokumentasjon for produkter og systemer brukt i prosjektet BVN 62.411 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for prosjektering BVN 62.421 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.441 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.451 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for prosjektering