Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak

Byggeregler

§ 1-2
Printet av uinnlogget bruker 17.01.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 1-2

Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak

(1) Driftsbygninger i landbruket og tilsvarende bygninger for husdyr utenom landbruket skal oppfylle kravene i
 
a) kapittel 1 til 7
 
b) § 8-1 og § 8-4 første ledd
 
c) kapittel 9 til 11
 
d) § 12-1 første ledd, § 12-4 første ledd, § 12-5, § 12-6 første til fjerde ledd, § 12-7 første ledd, § 12-13 første ledd og annet ledd bokstav a og d, § 12-14 første ledd og femte ledd bokstav b, § 12-15, § 12-16 første ledd, § 12-17 og § 12-18 første og annet ledd
 
e) § 13-1 første ledd, § 13-6 første ledd første punktum og tredje ledd, § 13-7 og § 13-9 til § 13-16
 
f) kapittel 14 med unntak av § 14-4
 
g) kapittel 15 til 17.
    Relevante anvisninger

    Planlegging

    331.130 Frittliggende hytter