Formål

Byggeregler

§ 1-1
Printet av uinnlogget bruker 19.04.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

§ 1-1

Formål

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.